گروه مهندسین ۳۳۳ با هفده سال سابقه درخشان در حوزه ساختمان در حال ارائه خدمات به مالکین محترم در سطح شهر مشهد می‌باشد.

  • طراحی ، نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی
  • مهندسین ناظر و دفتر پیشخوان شهرداری
  • مجـری ذیـصلاح